(Vytvorená stránka „Category:Bakalársky program Aplikovaná informatika{{DISPLAYTITLE:Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2020}} =...“)
 
m
Line 6: Line 6:
  
  
= Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2019 =
+
= Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2020 =
  
 
Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:
 
Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Revision as of 01:49, 21 July 2020


Cena dekana za vynikajúcu bakalársku prácu


Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2020

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Celkový víťaz

Filip Kerák: r-regular sets of permutations, vedúci práce: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Laureáti