Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2018

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž takto:

Absolútny víťaz

Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance, vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.

Laureáti

  • Tomáš Bočinec: Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD (Web system for learning programming using TDD method), vedúci práce: Ing. František Gyárfáš, CSc.
  • Zoltán Onódy: A proof assistant for first-order logic, vedúci práce: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
  • Martin Mašek: Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel (Recording, Processing and Visualization of Diagnostic Data from Test Drives of Trucks), vedúci práce: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Revision as of 11:46, 28 June 2018 by Kluka (Talk | contribs) (Sanitizacia znackovania)