Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2018

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž takto:

Absolútny víťaz:

Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance , vedúci prace: RNDr. Martin Madaras, PhD.

Laureáti:

Tomáš Bočinec: Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD
(Web system for learning programming using TDD method), vedúci práce: Ing. František Gyarfaš, CSc.

Zoltán Onódy: A proof assistant for first-order logic , vedúci práce: Mgr. Ján Kľuka, PhD.

Martin Mašek: Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel
(Recording, Processing and Visualization of Diagnostic Data from Test Drives of Trucks), vedúci práce: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.

Revision as of 07:47, 27 June 2018 by Petrovic (Talk | contribs) (Vytvorená stránka „= Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2018 = Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov...“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)