(Kategorizácia)
(Sanitizacia znackovania)
Line 4: Line 4:
 
Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž takto:
 
Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž takto:
  
=== Absolútny víťaz: ===
+
=== Absolútny víťaz ===
  
<blockquote>'''Dana Škorvánková''': '' '''Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance''' '', vedúci prace: RNDr. Martin Madaras, PhD.
+
'''Dana Škorvánková: <cite>Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance</cite>''', vedúci práce: [[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]]
</blockquote>
+
  
=== Laureáti: ===
+
=== Laureáti ===
  
<blockquote>
+
* '''Tomáš Bočinec: <cite>Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD</cite>''' (<cite>Web system for learning programming using TDD method</cite>), vedúci práce: [[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, CSc.]]
'''Tomáš Bočinec''': '' '''Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD''' '' <br>
+
* '''Zoltán Onódy: <cite>A proof assistant for first-order logic</cite>''', vedúci práce: [[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]
(''Web system for learning programming using TDD method''), vedúci práce: Ing. František Gyarfaš, CSc.
+
* '''Martin Mašek: <cite>Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel</cite>''' (<cite>Recording, Processing and Visualization of Diagnostic Data from Test Drives of Trucks</cite>), vedúci práce: [[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]
 
+
'''Zoltán Onódy''': '' '''A proof assistant for first-order logic''' '', vedúci práce: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
+
 
+
'''Martin Mašek''': '' '''Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel''' '' <br>
+
(''Recording, Processing and Visualization of Diagnostic Data from Test Drives of Trucks''), vedúci práce: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
+
</blockquote>
+

Revision as of 11:46, 28 June 2018

Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky na Štátnych skúškach v roku 2018

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž takto:

Absolútny víťaz

Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance, vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.

Laureáti

  • Tomáš Bočinec: Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD (Web system for learning programming using TDD method), vedúci práce: Ing. František Gyárfáš, CSc.
  • Zoltán Onódy: A proof assistant for first-order logic, vedúci práce: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
  • Martin Mašek: Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel (Recording, Processing and Visualization of Diagnostic Data from Test Drives of Trucks), vedúci práce: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.