Line 18: Line 18:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
+
[http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=5897&action=publications publikácie]
 
}}
 
}}

Latest revision as of 17:24, 11 October 2015

Barbora Cimrová

Barbora Cimrová
Meno: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 374
Email: barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33ab
Adresa: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie

publikácie