Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
 +
* [[CogSci_Semester_Project|Semestrálny projekt (pre KV)]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 16:39, 27 July 2015

Barbora Cimrová

Barbora Cimrová
Meno: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 374
Email: barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33a,b
Adresa: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie