Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* [[Introduction to Cognitive Science|Úvod do kognitívnej vedy]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 16:34, 16 February 2015

Barbora Cimrová

Barbora Cimrová
Meno: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 374
Email: barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33a,b
Adresa: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie