Line 6: Line 6:
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
 
   | phone    = (+421 2 60295) 374
 
   | phone    = (+421 2 60295) 374
   | room    = I 33a,b
+
   | room    = I 33ab
 
   | email    = barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = barbora.cimrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  

Revision as of 17:20, 11 October 2015

Barbora Cimrová

Barbora Cimrová
Meno: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 374
Email: barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33ab
Adresa: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie