Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
 
   | fullname = RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
 
   | caption  = Barbora Cimrová
 
   | caption  = Barbora Cimrová
   | image    =  
+
   | image    = BC.jpeg
 
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | section  = Centrum pre kognitívnu vedu
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ

Revision as of 17:10, 27 July 2015

Barbora Cimrová

Barbora Cimrová
Meno: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Centrum pre kognitívnu vedu
Telefón: (+421 2 60295) 374
Email: barbora.cimrova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I 33a,b
Adresa: RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie