m
m
Line 12: Line 12:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jankovic43/Bakalarska_praca/ Sebastián Jankovič: Možnosti využitia multispektrálneho obrazu pri vizuálnej bezpočnosti (Černeková)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jankovic43/Bakalarska_praca/ Sebastián Jankovič: Možnosti využitia multispektrálneho obrazu pri vizuálnej bezpočnosti (Černeková)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Klaudia Garajová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník (Borovanský)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Klaudia Garajová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník (Borovanský)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~dermiskova3/BaPr/ Lenka Kudláčová: Protokol TRILL (Janáček)]
 
* [https://bakalarka.lajcin.sk Filip Lajčin: Rozpoznávanie ovocia a zeleniny pomocou hlbokých neurónových sietí (Šuppa)]
 
* [https://bakalarka.lajcin.sk Filip Lajčin: Rozpoznávanie ovocia a zeleniny pomocou hlbokých neurónových sietí (Šuppa)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Michaela Mattová: Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Budinská)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Michaela Mattová: Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (Budinská)]

Revision as of 22:18, 19 January 2022

Prehľad tém bakalárskych prác 2021-2022:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]