m
m
Line 3: Line 3:
 
[ [[BSc_Intro|naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce]] ]
 
[ [[BSc_Intro|naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce]] ]
  
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Vladimír Ačjak: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
+
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Vladimír Ačjak: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky] (Borovanský)
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kalantaev2/Bakalarka/ Fedor Agarschev: Metódy registrácie obrazu] (Lúčny)
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~shafei2/bakalarka Omar  Al-Shafe´i:  Implementácia algoritmu eliminácie pravidla rezu pre sekventový kalkulus LK^h v paradigme deklaratívneho programovania]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~shafei2/bakalarka Omar  Al-Shafe´i:  Implementácia algoritmu eliminácie pravidla rezu pre sekventový kalkulus LK^h v paradigme deklaratívneho programovania]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Claudia Barillová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie (Borovanský)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Claudia Barillová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie (Borovanský)]

Revision as of 04:17, 12 February 2022

Prehľad tém bakalárskych prác 2021-2022:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]