m
m
Line 4: Line 4:
  
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~boborova3/bak/ Janka Boborová: Udalosti v Sprievodcovi FMFI (Šimko)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~boborova3/bak/ Janka Boborová: Udalosti v Sprievodcovi FMFI (Šimko)]
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Barbora Forgáčová: Matematická čítanka (Borovanský)]
 
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~dvorska45/ Kristína Dvorská: Analýza vytvárania sociálnych sieti (Gruska)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~dvorska45/ Kristína Dvorská: Analýza vytvárania sociálnych sieti (Gruska)]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Barbora Forgáčová: Matematická čítanka (Borovanský)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hlavacka12/bp/ Mário Hlavačka: A Platform for the Analysis of Polygenic Risk Scores (Vinař)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hlavacka12/bp/ Mário Hlavačka: A Platform for the Analysis of Polygenic Risk Scores (Vinař)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~hrcka10/bp/stranka_bp.html Vladislav Hrčka: Obfuskačné techniky skupiny Stantinko (Janáček)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~hrcka10/bp/stranka_bp.html Vladislav Hrčka: Obfuskačné techniky skupiny Stantinko (Janáček)]

Revision as of 23:51, 30 October 2020

Prehľad tém bakalárskych prác 2020-2021:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]