m
m
Line 7: Line 7:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kohar2/ Frederik Kohar: Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie (Nagy)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kohar2/ Frederik Kohar: Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie (Nagy)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~komlossy2/stranka_bakalarka/ Matej Komlóssy: Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami (Šiška)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~komlossy2/stranka_bakalarka/ Matej Komlóssy: Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami (Šiška)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunzo6/BC_page/ Tomáš Kunzo: Processing of Unstructured Point Clouds using Neural Networks (Madaras)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~magat4/ Matej Magát: Newtonovská gravitácia s retardáciou (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~magat4/ Matej Magát: Newtonovská gravitácia s retardáciou (Borovanský)]
 
* [https://janpastorek.github.io/Bachelor-Thesis/ Daniel Nagaj: Reinforcement learning and evolutionary algorithms for CHSH nonlocal games (Nagaj)]
 
* [https://janpastorek.github.io/Bachelor-Thesis/ Daniel Nagaj: Reinforcement learning and evolutionary algorithms for CHSH nonlocal games (Nagaj)]

Revision as of 16:07, 26 October 2020

Prehľad tém bakalárskych prác 2020-2021:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]