m
m
Line 8: Line 8:
 
* [https://bakalarska-praca52.webnode.sk/ Vladimír Bencz: Detekcia postavy hráča v Unity3D (Lúčny)]
 
* [https://bakalarska-praca52.webnode.sk/ Vladimír Bencz: Detekcia postavy hráča v Unity3D (Lúčny)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Veronika Benková: Informatické hlavolamy pre žiakov (Salanci)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Veronika Benková: Informatické hlavolamy pre žiakov (Salanci)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bily7/bakalarka/ Erik Bíly: Bezpečnosť strojového učenia (Ostertág)]
 
* [https://notabot.me/bachler/ Denis Čapkovič: Github Learning Management System (Šiška)]
 
* [https://notabot.me/bachler/ Denis Čapkovič: Github Learning Management System (Šiška)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ David Demjen: Interpreter pre webassembly (Petrovič)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ David Demjen: Interpreter pre webassembly (Petrovič)]
Line 21: Line 22:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Nikola Horníková: Computational Aspects of Generating Catalan Numbers (Jajcayová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Nikola Horníková: Computational Aspects of Generating Catalan Numbers (Jajcayová)]
 
* [https://michalhorvath.io/bachelor-thesis/ Michal Horváth: Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov (Gyarfaš)]
 
* [https://michalhorvath.io/bachelor-thesis/ Michal Horváth: Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov (Gyarfaš)]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~jaros20/bakalarska_praca.html Marek Jaroš: Rozpoznávanie tvárí (Lúčny)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Norbert Jurík: Webový editor rezolvenčných dôkazov (Kľuka)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Norbert Jurík: Webový editor rezolvenčných dôkazov (Kľuka)]
 
* [http://linda.jurkas.sk/bp/ Linda Jurkasová: Sprievodca FMFI (Šimko)]
 
* [http://linda.jurkas.sk/bp/ Linda Jurkasová: Sprievodca FMFI (Šimko)]
Line 27: Line 29:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Dáša Keszeghová:Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem (Jajcayová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Dáša Keszeghová:Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem (Jajcayová)]
 
* [https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Nikolaj Kniha: Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov (Kľuka)]
 
* [https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Nikolaj Kniha: Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov (Kľuka)]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~kocalka1/ Andrej Kočalka: Vizuálne odčítanie hodnoty z merača (Lúčny)]
 
* [http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Matej Kormuth: Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates (Nagy)]
 
* [http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Matej Kormuth: Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates (Nagy)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kosec7/BakalarskaPraca/  Tomáš Kosec:  Algoritmy riadenia humanoidného robota (Petrovič)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kosec7/BakalarskaPraca/  Tomáš Kosec:  Algoritmy riadenia humanoidného robota (Petrovič)]
Line 32: Line 35:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21 Iveta Krempaská (Jašková)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21 Iveta Krempaská (Jašková)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Eduard Krivánek: Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Eduard Krivánek: Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem (Borovanský)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~maly31/ Maroš Malý: Algoritmus deskolemizácie (Komara)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~matko9/ Tomáš Maťko: Kalibrácia dopravných kamier založená na detekcii úbežníkov (Kocúr)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~matko9/ Tomáš Maťko: Kalibrácia dopravných kamier založená na detekcii úbežníkov (Kocúr)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~meszaros81/ Richard Mészároš: Stratégia pre hru Abaku (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~meszaros81/ Richard Mészároš: Stratégia pre hru Abaku (Borovanský)]
Line 38: Line 42:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Ivana Nemsilajová:  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Ivana Nemsilajová:  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus (Borovanský)]
 
* [https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Jana Oravcová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies (Borovanský)]
 
* [https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Jana Oravcová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies (Borovanský)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~slimak5/ Martin Slimák: Distribuovaná riadiaca infraštruktúra mobilného robota (Petrovič)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Andrea Smiešna: Framework na tvorbu sieťových hier so slovami (Bezáková)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Andrea Smiešna: Framework na tvorbu sieťových hier so slovami (Bezáková)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Anna Rebeka Sojka: Textový editor pre žiakov (Salanci)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Anna Rebeka Sojka: Textový editor pre žiakov (Salanci)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~sternmuller8/Bakal%C3%A1rska%20praca/navigacia.html Robert Sternmuller: Detekcia dopravných značiek (Černeková)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~tamas14/ Peter Tamáš: Hardvérová a softvérová nadstavba palubného počítača osobného automobilu (Petrovič)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~tamas14/ Peter Tamáš: Hardvérová a softvérová nadstavba palubného počítača osobného automobilu (Petrovič)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~tomana2/Bakalarska_praca/ František Tomana: Rozšírenie automatickej konštrukcie závislého šva (Ftáčnik)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~tomana2/Bakalarska_praca/ František Tomana: Rozšírenie automatickej konštrukcie závislého šva (Ftáčnik)]

Revision as of 12:07, 12 November 2019

Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]