m
m
Line 20: Line 20:
 
* [https://michalhorvath.io/bachelor-thesis/ Michal Horváth: Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov (Gyarfaš)]
 
* [https://michalhorvath.io/bachelor-thesis/ Michal Horváth: Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov (Gyarfaš)]
 
* [http://linda.jurkas.sk/bp/ Linda Jurkasová: Sprievodca FMFI (Šimko)]
 
* [http://linda.jurkas.sk/bp/ Linda Jurkasová: Sprievodca FMFI (Šimko)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kabai1/bak.html Tamás Kabai: Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku (Markošová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ Filip Kerák: R-regular sets of permutations (Jajcayová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ Filip Kerák: R-regular sets of permutations (Jajcayová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Dáša Keszeghová:Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem (Jajcayová)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Dáša Keszeghová:Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem (Jajcayová)]

Revision as of 15:23, 31 October 2019

Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]