m
Line 3: Line 3:
 
* Simona Bačkovská: Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models (Riečický) - webstránka chýba!
 
* Simona Bačkovská: Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models (Riečický) - webstránka chýba!
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bagyanszky1/ Marián Bagyanszký: Analýza vytvárania sociálnych sietí (Gruska)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bagyanszky1/ Marián Bagyanszký: Analýza vytvárania sociálnych sietí (Gruska)]
* Martin Bernát: Detekcia voľných parkovacích miest na ulici v meste (Ftáčnik) - webstránka chýba!
+
* [https://matobernat.github.io/Bakalarska-Praca/ Martin Bernát: Detekcia voľných parkovacích miest na ulici v meste (Ftáčnik)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~freivolt2/bakalarska_praca/ Pavol Freivolt: Analýza šachu ako hernej komplexnej siete (Náther)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~freivolt2/bakalarska_praca/ Pavol Freivolt: Analýza šachu ako hernej komplexnej siete (Náther)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Júlia Gablíková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia (Borovanský)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Júlia Gablíková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia (Borovanský)]

Revision as of 13:12, 30 October 2018

Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019: