m
Line 1: Line 1:
 
Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019:  
 
Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019:  
  
 +
* Simona Bačkovská: Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models (Riečický) - webstránka chýba!
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bagyanszky1/ Marián Bagyanszký: Analýza vytvárania sociálnych sietí (Gruska)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~bagyanszky1/ Marián Bagyanszký: Analýza vytvárania sociálnych sietí (Gruska)]
 +
* Martin Bernát: Detekcia voľných parkovacích miest na ulici v meste (Ftáčnik) - webstránka chýba!
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~freivolt2/bakalarska_praca/ Pavol Freivolt: Analýza šachu ako hernej komplexnej siete (Náther)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~freivolt2/bakalarska_praca/ Pavol Freivolt: Analýza šachu ako hernej komplexnej siete (Náther)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Júlia Gablíková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia (Borovanský)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Júlia Gablíková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia (Borovanský)]

Revision as of 11:56, 30 October 2018

Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019: