m
m
Line 14: Line 14:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kracina1/ Jakub Kracina: Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže (Náther)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kracina1/ Jakub Kracina: Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže (Náther)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kubik32/ Jozef Kubík: Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky (Nagy)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kubik32/ Jozef Kubík: Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky (Nagy)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kyselica12/ Daniel Kyselica: Vyhľadávanie vzoru na obraze pomocou rýchlej Fourierovej transformácie (Lúčny)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~madarova32/ Mária Maďarová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Indické násobenie (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~madarova32/ Mária Maďarová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Indické násobenie (Borovanský)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavlove2/ Filip Pavlove: Predpoveď znečistenia ovzdušia algoritmami strojového učenia (Petrovič)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavlove2/ Filip Pavlove: Predpoveď znečistenia ovzdušia algoritmami strojového učenia (Petrovič)]

Revision as of 10:33, 30 October 2018

Prehľad tém bakalárskych prác 2018-2019: