m
m
Line 24: Line 24:
 
* [https://stingel.github.io/ Peter Stingel: Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch (Borovanský)]
 
* [https://stingel.github.io/ Peter Stingel: Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ Dušan Suja: SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom (Šimko)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ Dušan Suja: SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom (Šimko)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~sabik15/bc/ Oliver Šabík: Analýza vytvárania socialných sietí (Gruska)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Viktória Šimšíková: Web Application for Interaction Visualisation (Hrušecký)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Viktória Šimšíková: Web Application for Interaction Visualisation (Hrušecký)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~skorvankova11/bachelor/ Dana Škorvánková: Capturing of Movement During Music Performance (Madaras)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~skorvankova11/bachelor/ Dana Škorvánková: Capturing of Movement During Music Performance (Madaras)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Adam Vozár: Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole (Gyarfáš)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Adam Vozár: Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole (Gyarfáš)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia (Borovanský)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia (Borovanský)]

Revision as of 00:00, 30 October 2017

Prehľad tém bakalárskych prác 2017-2018: