m
m
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
Prehľad tém bakalárskych prác 2017-2018:
 
Prehľad tém bakalárskych prác 2017-2018:
  
 +
[ [[BSc_Intro|naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce]] ]
 +
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~balog21/bakalarka.html Radovan Balog: Detský mikrosvet ako motivačný nástroj (Nagy)]
 +
* [http://www.bc.bocinec.com/ Tomáš Bočinec: Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD (Gyarfáš)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Martina Bodišová: Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní (Blaho)]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~bordac6/BakalarskaPraca/ Tomáš Bordáč: Alexa skill na ovládanie počítača (Šiška)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~brcko2/bc/ Michal Brcko: Remote staff manager (Gyarfáš)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~cifra9/BP/ Milan Cifra: Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu (Kľuka)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Tamás Danis: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca (Blaho)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Tamás Danis: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca (Blaho)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~demeter19/bc/stranka/ Martin Demeter: Webový portál Vedeckej olympiády (Nagy)]
 +
* [https://dderevjanik.github.io/bc-tracker/ Daniel Derevjanik: A bug reporting tool for web applications (Šiška)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~dobsovicova10/bc_stranka/ Izabela Dobšovičová: Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie (Berger Haladová)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Martina Ďuricová: Labyrint v úlohách súťaže iBobor (Tomcsányiová)]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~fasang1/BC/ Patrik Fašang: Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí (Gyarfáš)]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~feriencik2/bakalarka/ Miroslav Ferienčík: Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh (Budinská)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~furmanek1/bc/ Patrik Furmánek: E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie (Šuníková)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~hecko8/ Radoslav Hečko: Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou (Gyarfáš)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~horvathova115/ Klára Horváthová: Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor (Mayerová)]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~hrusovsky21/bakalarskapraca/ Ondrej Hrušovský: Vytvorenie herného prototypu v Unreal Engine 4 (Gyarfáš)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~chamula2/PokemonIndigoPlateau/ Michal Chamula: Pokémon Indigo Plateua (Gyarfáš)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia (Borovanský)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kopcik10/ Matej Kopčík: Dopravný monitoring (Borovanský)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~krafcik4/projekty/bc/ Marek Krafčík: Porovnanie vývojových prostredí pre vyučovanie programovania (Blaho)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kubickova38/bakalarka/ Lucia Kubíčková: Aplikačný katalóg (Hrušecký)]
 +
* [http://bc.bluetech.sk/ Roman Kuruc: Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania (Gergeľ)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~masek4/bc/ Martin Mašek: Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel (Petrovič)]
 +
* [http://patricia.marman.sk/ Patrícia Marmanová: Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania (Gruska)]
 +
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~michalik38/bcweb/ Tomáš Michalík: Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručnosti (Nagy)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~miklos21/bp/ Pavel Mikloš: Softvérová metóda vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny (Borovanský)]
 
* [https://nitrajka.github.io/ Alexandra Nyitraiová: Educational tools for first order logic (Šiška)]
 
* [https://nitrajka.github.io/ Alexandra Nyitraiová: Educational tools for first order logic (Šiška)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~ondrejicka4/bachelor_thesis/BachelorThesis.html Michal Ondrejička: Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase (Borovanský)]
 
* [https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ Zoltán Onódy: A proof assistant for elementary mathematics (Kľuka)]
 
* [https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ Zoltán Onódy: A proof assistant for elementary mathematics (Kľuka)]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~plevka6/BakalarskaPraca/ Michal Plevka: Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner (Borovanský)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~priebera1/bakalarka/ Patrik Priebera: Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole (Budinská)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskas4/bc/ Gábor Puskás: Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto" (Bezáková)]
 +
* [http://detskylekarsenec.sk/bc_praca/bc.html Marianna Ráchelová:  Serverová aplikácia pre mobilného sprievodcu FMFI  (Šimko)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~seles2/stranka%20-%20bc/index.html Michal Séleš: Lokálne príznaky v rozpoznávaní tváre (Budzáková)]
 +
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~slaninkova15/bakalarskaPraca/bakalarskaPraca.html Gabriela Slaninková: Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu (Lúčny)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~spisakova31/bp/ Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie (Borovanský)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~spisakova31/bp/ Andrea Spišáková: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie (Borovanský)]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~staskovicova1/bakalarska_praca/ Lívia Staškovičová: Zber údajov z verejných informačných zdrojov (Gruska)]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~staskovicova1/bakalarska_praca/ Lívia Staškovičová: Zber údajov z verejných informačných zdrojov (Gruska)]
 
* [https://stingel.github.io/ Peter Stingel: Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch (Borovanský)]
 
* [https://stingel.github.io/ Peter Stingel: Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch (Borovanský)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ Dušan Suja: SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom (Šimko)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~sabik15/bc/ Oliver Šabík: Analýza vytvárania socialných sietí (Gruska)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Viktória Šimšíková: Web Application for Interaction Visualisation (Hrušecký)]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Viktória Šimšíková: Web Application for Interaction Visualisation (Hrušecký)]
 +
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~skorvankova11/bachelor/ Dana Škorvánková: Capturing of Movement During Music Performance (Madaras)]
 +
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~toth145/bc/ Richard Tóth: Virtual Reality Rendering of Music Performance (Madaras)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Adam Vozár: Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole (Gyarfáš)]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Adam Vozár: Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole (Gyarfáš)]
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Kristína Karafová: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia (Borovanský)]
 

Latest revision as of 16:09, 30 October 2018

Prehľad tém bakalárskych prác 2017-2018:

[ naspäť na stránku Úvodu do bakalárskej práce ]