(stránka s linkami na bakalárske práce 2017/2018)
 
m
Line 2: Line 2:
  
 
* [https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ Zoltán Onódy: A proof assistant for elementary mathematics (Kľuka)]
 
* [https://zoltanonody.github.io/proof-assistant-docs/ Zoltán Onódy: A proof assistant for elementary mathematics (Kľuka)]
* [http://st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Tamás Danis: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca (Blaho)]
+
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Tamás Danis: Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca (Blaho)]

Revision as of 18:53, 22 October 2017

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: