m
m
Line 15: Line 15:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/ Jonatan Ondrej Foltýn: Lokálne príznaky na 3D dátach]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/ Jonatan Ondrej Foltýn: Lokálne príznaky na 3D dátach]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fuska3/ Jaroslav Fúska: Mutačné testovanie vo výuke programovania]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fuska3/ Jaroslav Fúska: Mutačné testovanie vo výuke programovania]
* [ Marián Glatzner: Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]
+
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~glatzner1/BAC/ Marián Glatzner: Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/ Gabor Halasi: Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/ Gabor Halasi: Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/ Ádám Halász: Správca prístupových kariet]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/ Ádám Halász: Správca prístupových kariet]
Line 36: Line 36:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/ Mária Mériová: RGBD príznaky]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/ Mária Mériová: RGBD príznaky]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html Kristína Miklošová: Objednávací webový depozitár fotografií]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html Kristína Miklošová: Objednávací webový depozitár fotografií]
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/ Samuel Mitas: Aplikácia pre rozvoz balíkov] (oneskorenec)
+
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/ Samuel Mitas: Aplikácia pre rozvoz balíkov]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~ortutay2/bc/ Štefan Ortutay: Logický pracovný stôl]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~ortutay2/bc/ Štefan Ortutay: Logický pracovný stôl]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~pandula3/bakalarka/ Michal Pandula: Použitie webových služieb pre integráciu internetových obchodov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~pandula3/bakalarka/ Michal Pandula: Použitie webových služieb pre integráciu internetových obchodov]

Revision as of 02:54, 9 January 2017

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: