m
m
Line 29: Line 29:
 
* [http://bc.somee.com/ Juraj Kočan: Výpočtová štúdia jednoduchého pulzného neurónu]
 
* [http://bc.somee.com/ Juraj Kočan: Výpočtová štúdia jednoduchého pulzného neurónu]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Ján Filip Kotora: Monitorovací systém vozidla]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Ján Filip Kotora: Monitorovací systém vozidla]
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html Filip Kováč: Spracovanie obrazu (Počítačové videnie)]
+
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html Filip Kováč: Automaticke generovanie derivacii rezidualnej funkcie pre numericku minimalizaciu na CPU a GPU]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~krajczar2/ Máté Tibor Krajczár: Interaktívna kniha a e-learningový systém pre deti - Opera nehryzie]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~krajczar2/ Máté Tibor Krajczár: Interaktívna kniha a e-learningový systém pre deti - Opera nehryzie]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/ Eva Kunovská: Multispektrálna analýza tváre]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/ Eva Kunovská: Multispektrálna analýza tváre]

Revision as of 02:33, 9 November 2016

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: