m
m
Line 13: Line 13:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fabianova55/Bakalarka/index.htm Katarina Fabianova: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fabianova55/Bakalarka/index.htm Katarina Fabianova: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Sabína Fačkovcová: Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Sabína Fačkovcová: Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
* [ Jonatan Ondrej Foltýn: Lokálne príznaky na 3D dátach]
+
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/ Jonatan Ondrej Foltýn: Lokálne príznaky na 3D dátach]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fuska3/ Jaroslav Fúska: Mutačné testovanie vo výuke programovania]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fuska3/ Jaroslav Fúska: Mutačné testovanie vo výuke programovania]
 
* [ Marián Glatzner: Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]
 
* [ Marián Glatzner: Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]

Revision as of 10:39, 4 November 2016

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: