m
m
Line 28: Line 28:
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/ Michal Klein: Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
 
* [https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/ Michal Klein: Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
 
* [http://bc.somee.com/ Juraj Kočan: Výpočtová štúdia jednoduchého pulzného neurónu]
 
* [http://bc.somee.com/ Juraj Kočan: Výpočtová štúdia jednoduchého pulzného neurónu]
* [ Ján Filip Kotora: Monitorovací systém vozidla]
+
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Ján Filip Kotora: Monitorovací systém vozidla]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html Filip Kováč: Spracovanie obrazu (Počítačové videnie)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html Filip Kováč: Spracovanie obrazu (Počítačové videnie)]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~krajczar2/ Máté Tibor Krajczár: Interaktívna kniha a e-learningový systém pre deti - Opera nehryzie]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~krajczar2/ Máté Tibor Krajczár: Interaktívna kniha a e-learningový systém pre deti - Opera nehryzie]

Revision as of 11:47, 31 October 2016

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: