m
m
Line 10: Line 10:
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html Inka Bohunická: Pythonovský framework pre vytváranie hier]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html Inka Bohunická: Pythonovský framework pre vytváranie hier]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~buzas3/bakalarka/ Matej Buzáš: Pokročilý merač času]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~buzas3/bakalarka/ Matej Buzáš: Pokročilý merač času]
* [https://dderevjanik.github.io/bc-thesis/ Daniel Derevjanik: chýba]
+
* [https://dderevjanik.github.io/bc-thesis/ Daniel Derevjanik: Scoring Local Quality of a Genome Assembly]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fabianova55/Bakalarka/index.htm Katarina Fabianova: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~fabianova55/Bakalarka/index.htm Katarina Fabianova: Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Hadíky]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Sabína Fačkovcová: Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Sabína Fačkovcová: Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
Line 33: Line 33:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/ Eva Kunovská: Multispektrálna analýza tváre]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/ Eva Kunovská: Multispektrálna analýza tváre]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~lattak1/BP/ Ivan Latták: Vývojové prostredie pre učenie sa refaktorizácie kódu]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~lattak1/BP/ Ivan Latták: Vývojové prostredie pre učenie sa refaktorizácie kódu]
* [ Martin Mašek: chýba]
+
* Martin Mašek: Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/ Mária Mériová: RGBD príznaky]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/ Mária Mériová: RGBD príznaky]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html Kristína Miklošová: Objednávací webový depozitár fotografií]
 
* [https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html Kristína Miklošová: Objednávací webový depozitár fotografií]
Line 50: Line 50:
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~spaldon1/BAKALARKSA_PRACA/ Filip Špaldoň: Návrh a implementácia protokolu pre sprístupnenie pracovnej plochy pre účely podpory používatelov]
 
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~spaldon1/BAKALARKSA_PRACA/ Filip Špaldoň: Návrh a implementácia protokolu pre sprístupnenie pracovnej plochy pre účely podpory používatelov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/ Jakub Trubac: Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/ Jakub Trubac: Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
* [ Viliam Vakerman: chýba]
+
* [http://davinci.fmph.uniba.sk/~vakerman1/ Viliam Vakerman: Webová výuka programovania v C++ pomocou jednotkového testovania]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~vavrova55/web_bc/ Michaela Vávrová: Cieľom práce je modifikovať známy Hillow kryptosystém na šifrovanie slovenských textov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~vavrova55/web_bc/ Michaela Vávrová: Cieľom práce je modifikovať známy Hillow kryptosystém na šifrovanie slovenských textov]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~vilk1/bakalarka/ Matej Vilk: Webová aplikácia pre správu súťaže FIRST LEGO League]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~vilk1/bakalarka/ Matej Vilk: Webová aplikácia pre správu súťaže FIRST LEGO League]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~wendl4/ Samuel Wendl: Analýza spätnej väzby z automatizovane spracovaných verejných dát]
 
* [http://www.st.fmph.uniba.sk/~wendl4/ Samuel Wendl: Analýza spätnej väzby z automatizovane spracovaných verejných dát]

Revision as of 03:06, 24 November 2016

Prehľad tém bakalárskych prác 2016-2017: