Štvrtok, 08:10, F1-248, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
4.
3.
11.
3.
18.
3.
25.
3.
8.
4.
15.
4.
22.
4.
29.
4.
6.
5.
13.
5.
Bača Lukáš Marek Nagy Java applet na zvukový vstup a výstup webových aplikácií + P + - + P + + + + + -
Bodiš Miroslav Peter Borovanský Festivalový informačný systém + + P + + + P + + - - +
Durkaj Ján Mária Markošová Hľadanie funkčných sietí mozgu + + P + + + - P - + + -
Kmeč Pavol Damas Gruska Časové automaty a ich aplikácie + + P + - + + P + - - +
Kocun Miroslav Michal Malý Fyzikálna Eliza + + + P + + - + P - + +
Mandli Andrej Michal Čertický Online RPG hra v Php a Mysql + P + - + P + - + + + +
Mladý Dušan Andrej Lúčny Mobilný robot kategórie Stopár + + + P + + + + + P + -
Novák Peter Peter Borovanský Mestský informačný systém + P + - o + P - - + + +
Paučula Pavol Peter Borovanský Informačný systém športového podujatia + + + P + + - + - + P -
Šmitala Matej Marin Baláž GPS aplikácia pre mobilné telefóny + - + P - + - + - - + P
Švec Marcel Martin Baláž GPS software pre mobil + + + P + + + + + P + +
Urban Miroslav Jozef Šiška Webová galéria GPS trackov + - + P - + - + - o + P
Urbanová Elena Peter Borovanský Modul riešenia CSP v Haskelli + + P + + + + + P + + +
Vančo Anton Peter Borovanský E-dotazníkový systém + + + - P + - + + + P +
Vince Michal Peter Borovanský Mobilná aplikácia pre meraciu sondu + + P + + + + + + P - +