Line 5: Line 5:
 
[https://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle Samostatný kurz v Moodle]
 
[https://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle Samostatný kurz v Moodle]
  
Fridrichová Zuzana<br/>
+
Blaho Lukáš<br/>
 
Dunčko Martin<br/>
 
Dunčko Martin<br/>
 +
Fridrichová Zuzana<br/>
 +
Jurík Tomáš<br/>
 
Kurta Marek<br/>
 
Kurta Marek<br/>
 
Šabík Martin<br/>
 
Šabík Martin<br/>
Jurík Tomáš<br/>
+
-------<br/>
Blaho Lukáš<br/>
+
Dunaj Jakub<br/>
 
+
Kabát Vladimír<br/>
<br/><br/>
+
 
+
Vlk Juraj<br/>
+
 
Karas Miloš<br/>
 
Karas Miloš<br/>
Paltsev Mikhail<br/>
+
Kovaľ Peter<br/>
 
Obal Marián<br/>
 
Obal Marián<br/>
 +
Paltsev Mikhail<br/>
 
Szabó Jozef<br/>
 
Szabó Jozef<br/>
Kovaľ Peter<br/>
 
Dunaj Jakub<br/>
 
 
Valentín Erik<br/>
 
Valentín Erik<br/>
Kabát Vladimír<br/>
+
Vlk Juraj<br/>

Revision as of 11:20, 19 February 2009

Štvrtok, 16:30, I9, Marek Nagy
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


Samostatný kurz v Moodle

Blaho Lukáš
Dunčko Martin
Fridrichová Zuzana
Jurík Tomáš
Kurta Marek
Šabík MartinDunaj Jakub
Kabát Vladimír
Karas Miloš
Kovaľ Peter
Obal Marián
Paltsev Mikhail
Szabó Jozef
Valentín Erik
Vlk Juraj