Line 5: Line 5:
 
[https://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle Samostatný kurz v Moodle]
 
[https://cpr.ii.fmph.uniba.sk/moodle Samostatný kurz v Moodle]
  
Fridrichová Zuzana <br/>
+
Fridrichová Zuzana<br/>
Dunčko Martin <br/>
+
Dunčko Martin<br/>
Kurta <br/>
+
Kurta Marek<br/>
Šabík <br/>
+
Šabík Martin<br/>
Jurík <br/>
+
Jurík Tomáš<br/>
 +
 
 +
Vlk Juraj<br/>
 +
Karas Miloš<br/>
 +
Paltsev Mikhail<br/>
 +
Obal Marián<br/>

Revision as of 11:13, 19 February 2009

Štvrtok, 16:30, I9, Marek Nagy
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


Samostatný kurz v Moodle

Fridrichová Zuzana
Dunčko Martin
Kurta Marek
Šabík Martin
Jurík Tomáš

Vlk Juraj
Karas Miloš
Paltsev Mikhail
Obal Marián