(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Vizualizácia štvorrozmernej kocky

Vizualizácia 4D kocky v 3D za pomoci premeny jedného rozmeru na čas. Cieľom je vytvoriť aplikáciu, ktorej sa zadá priamka v 4D, pozdĺž ktorej bude systém robiť postupne 3D rezy a vizualizovať ich v 3D. Výstupom aplikácie je video.Implementácia: Cortona, Java3D, Ecere alebo OpenGL. Je potrebné zvládnuť geometriu štvorrozmerného priestoru.


Literatúra:

  1. Bežná literatúra k virtuálnej realite podľa zvolených implementaèných

prostriedkov, napr. Žára, J.: VRML 97 – Laskavý prúvodce virtuálními svìty, Computer Press, Brno, 1999. Bežná matematická literatúra z oblasti geometrie.

Požiadavky: Podmienkou prihlásenia je znalosť rovnice priamky