Zálohovanie do obsahom adresovaného úložiska dát

(Zadanie diplomovej/bakalárskej práce, naspäť na zoznam tém bakalárskych prác, diplomových prác)

Ján Kľuka

Navrhnúť vhodné obsahom adresované úložisko dát (content-addressable storage) a implemetovať nad ním zálohovanie súborového systému unixového OS (napr. Linux), údržbu a prezeranie záloh a obnovu dát. Návrh samotného úložiska môže vychádzať z existujúceho (napr. git), treba ho však upraviť s ohľadom na požadovaný účel. Očakáva sa kreatívne využitie (a prípadná úprava) vhodne zvolených techník kompresie (klasická bezstratová, rozdielová) a garbage collection, technológie FUSE, prípadne sledovania zmien v súborovom systéme (inotify). Implementácia by mala byť objektová, modulárna a rigorózne otestovaná (unit testing pokrývajúci funkcionalitu kritickú pre spoľahlivosť zálohovania). Preferovaným implementačným jazykom je python.

Téma vcelku je vhodná diplomovú prácu. Pre bakalársku prácu dohodneme časť témy a nadviažeme na minuloročnú bakalársku prácu (Patrik Kemény, 2012/13), v ktorej bolo implementované základné úložisko a zálohovanie. Možné smery pre pokračovanie: údržba záloh, rozdielová kompresia, sledovanie zmien súborov.

Požiadavky: Aktívne používanie Linuxu, záujem o systémové programovanie, skúsenosť s jazykmi Python alebo Vala.

Revision as of 18:02, 12 September 2013 by Kluka (Talk | contribs) (moved BakTema Zálohovanie do obsahom adresovaného úložiska dát to BakTema Zalohovanie do obsahom adresovaneho uloziska dat/sk: Zrusenie diakritiky, sk verzia)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)