Michal Červeňanský

Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algoritmu riešiaceho dátovo závislé triangulácie na GPU pre výpočet Delaunayovej triangulácie.

Revision as of 18:05, 25 October 2008 by Cervenansky (Talk | contribs) (New page: Michal Červeňanský ''Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algori...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)