Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)


Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algoritmu riešiaceho dátovo závislé triangulácie na GPU pre výpočet Delaunayovej triangulácie.

Revision as of 18:08, 25 October 2008 by Cervenansky (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)