(Removing all content from page)
 
Line 1: Line 1:
 +
== Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU ==
  
 +
<small>(Zadanie bakalárskej práce, [[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalárskych prác]])</small>
 +
 +
 +
''Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algoritmu riešiaceho dátovo závislé triangulácie na GPU pre výpočet Delaunayovej triangulácie.
 +
''

Latest revision as of 18:08, 25 October 2008

Výpočet dvojrozmernej Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)


Návrh a implementácia výpočtu Delaunayovej triangulácie v spojitom priestore na GPU. Úlohou je navrhnút algoritmus na základe algoritmu riešiaceho dátovo závislé triangulácie na GPU pre výpočet Delaunayovej triangulácie.