Dr. Martin Takáč, I-37, takac@ii.fmph.uniba.sk

Nástroj na online vizualizáciu jednoduchých rekurentných neurónových sietí (SRN) pre model osvojovania jazyka u detí.

Zadanie: Cieľom práce bude vytvoriť SW nástroj/knižnicu pre rôzne vizualizácie trénovania jednoduchej rekurentnej siete online, teda počas behu simulácií. Vizualizácie budú použité vo výpočtovom modeli osvojovania jazyka (konkrétne lexikónu) u detí, ale počíta sa s tým, že budú mať aj širšie využitie. Pracovať budeme systémom "vedúci je zadávateľ, študent je realizátor". Konkrétne vedúci zasvätí študenta do konkrétneho kognitívneho modelu, spoločne analyzujú požiadavky na SW nástroj. Nasleduje samostatná programátorská práca a iteratívne dolaďovanie dizajnu a realizácie nástroja.

Požiadavky: Študent by mal byť schopný samostatne a tvorivo pracovať, porozumieť odborným textom v angličtine a mal by mať programátorské skúsenosti. Absolvovanie predmetu Neurónové siete je výhodou, ale nie podmienkou.

Literatúra: Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí. Iris: Bratislava

Revision as of 15:15, 2 October 2013 by Takac (Talk | contribs) (Created page with "Dr. Martin Takáč, I-37, takac@ii.fmph.uniba.sk '''Nástroj na online vizualizáciu jednoduchých rekurentných neurónových sietí (SRN) pre model osvojovania jazyka u detí'…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)