Popis: Napriek existencii veľkého počtu WYSIWYG editorov webových stránok, len nepatrná časť z nich umožňuje používateľovi bez znalosti HTML kódu navrhnúť rozloženie ovládacích prvkov ako navigačné menu, bannery, či hlavičku stránky., ktoré sa v CMS systéme Joomla naývajú moduly. Každému modulu je následne možné priradiť pozíciu, na ktorej sa bude zobrazovať.

Cieľ: Úlohou bakalára bude navrhnúť univerzálne rozloženie stránky ( t.j. rozdeliť telo stránky na pozície, napr. header, left_menu, content, …) a následne ho implementovať v jazykoch HTML a CSS. Výsledným prínosom bakalárskej práce by malo byť obohatenie systému Joomla o univerzálny template.

Od uchádzača sa očakáva znalosť jazykov HTML a CSS na pokročilej úrovni. Dôraz bude kladený na pravidelnú prácu počas semestra.