Tvorba príkladov na cvičenia z Evolučných algoritmov

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Mária Markošová

Študent v spolupráci so školiteľkou navrhne príklady na cvičenia z predmetu Evolučné algoritmy a vypracuje ich vzorové riešenia a vzorové programy, tam kde sú potrebné.

Revision as of 11:37, 23 September 2009 by Markosova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)