Stereoskopické panorámy

Fotografické panorámy sa stali populárnym nástrojom na technicky nenáročnú prezentáciu prostredí. V práci ide o obohatenie fotografických panorám o tretí rozmer pomocou stereoskopie. Fotografie do panorámy sú vyhotovované v pároch so vzájomným posunom, čo simuluje rozdiely medzi pravým a ľavým ľudským okom. Snímanie takýchto fotografií a ich spájanie do panorám vyžaduje špeciálny prístup oproti bežným panorámam. Práca adresuje tieto výzvy, rozoberá existujúce riešenia a implementuje vlastné, ktoré dokáže vytvárať priestorové panorámy (za využitie dostupných knižníc) a obsahuje vlastný prezerač stereoskopických panorám využívajúci anaglyfové zobrazenie aj skutočné 3D (napr. nVidia 3D Vision)

Cieľom práce je rozbor možností vytvárania stereoskopických 360 stupňových panorám a s nimi spojených technických a softvérových prekážok. Implementácia vlastného systému pre vytváranie a prezeranie stereoskopických panorám.