Práca je čiastočne kompilačná a implementačná. Cieľom práce je preskúmať existujúce metriky pre javovské programy a vytvoriť vlastnú. Použitie metriky slúži na porovnanie dvoch javovských programov, výsledkom je informacia o tom, do akej miery sú podobné. Ide o statickú analýzu programu, preto sa predpoklada, že riešiteľ má predstavu o syntaktickej analýze programov.

Revision as of 11:28, 24 September 2009 by Borovansky (Talk | contribs) (New page: Práca je čiastočne kompilačná a implementačná. Cieľom práce je preskúmať existujúce metriky pre javovské programy a vytvoriť vlastnú. Použitie metriky slúži na porovnanie...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)