Dr. Martin Takáč, I-37, takac@ii.fmph.uniba.sk

Grafické rozhranie pre simulácie kognitívnych modelov a exploráciu priestoru parametrov.

Zadanie: Mnohé kognitívne modely majú obvyklé úbohé užívateľské rozhranie - textové vstupy a výstupy. Pri veľkých simuláciách je potrebné experimentovať s rôznymi hodnotami parametrov a nastaveniami, logovať rôzne dáta a udržiavať si v tom všetkom poriadok prehľadným spôsobom. Cieľom práce bude vytvoriť SW nástroj/knižnicu, ktorá by toto umožnila/uľahčila. Pracovať budeme systémom "vedúci je zadávateľ, študent je realizátor". Konkrétne vedúci zasvätí študenta do problematiky, spoločne analyzujú požiadavky na SW nástroj. Nasleduje samostatná programátorská práca a iteratívne dolaďovanie dizajnu a realizácie nástroja.

Požiadavky: Študent by mal byť schopný samostatne a tvorivo pracovať a mať programátorské skúsenosti. Absolvovanie predmetu Neurónové siete je výhodou, ale nie podmienkou.

Revision as of 14:22, 2 October 2013 by Takac (Talk | contribs) (Created page with "Dr. Martin Takáč, I-37, takac@ii.fmph.uniba.sk '''Grafické rozhranie pre simulácie kognitívnych modelov a exploráciu priestoru parametrov'''. '''Zadanie:''' Mnohé kogni…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)