Line 1: Line 1:
== Rastúce samoorganizujúce sa siete ==
+
= Rastúce samoorganizujúce sa siete =
  
 
<small>(Bachelor thesis specification, [[Topics for Bachelor Theses|back to list of all topics]])</small>
 
<small>(Bachelor thesis specification, [[Topics for Bachelor Theses|back to list of all topics]])</small>

Revision as of 18:30, 30 September 2010

Rastúce samoorganizujúce sa siete

(Bachelor thesis specification, back to list of all topics)

Zadanie: Preštudujte literatúru a vyhotovte prehľadovú prácu na zadanú problematiku. Pre motivovaných: vyberte jednu z možných adaptácií rastúcich sietí a implementujte ju pre jednoduchú úlohu (bližšia špecifikácia dohodou).

Základná literatúra: Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí Iris: Bratislava. - Kapitola 7 Marsland S. et al. (2002). A self-organising network that grows when required. Neural Networks, 15(8-9):1041-1058 - http://www-ist.massey.ac.nz/smarsland/PUBS/NN02.pdf Hamker F.,H. (2001). Life-long learning Cell Structures - continuously learning without catastrophic interference. Neural Networks, 14:551-573 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11411637 ďalšia literatúra dohodou

Požiadavky: dobrá znalosť angličtiny, absolvovanie predmetu Neurónové siete (http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Courses/ns.html) najneskôr v šk. roku 2010/11, motivovanosť a schopnosť samostatne pracovať, pravidelné konzultácie.