Line 6: Line 6:
  
 
'''Základná literatúra:'''
 
'''Základná literatúra:'''
Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí Iris: Bratislava. - Kapitola 7
+
* Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí Iris: Bratislava. - Kapitola 7
Marsland S. et al. (2002). A self-organising network that grows when required. Neural Networks, 15(8-9):1041-1058 - http://www-ist.massey.ac.nz/smarsland/PUBS/NN02.pdf
+
* Marsland S. et al. (2002). A self-organising network that grows when required. Neural Networks, 15(8-9):1041-1058 - http://www-ist.massey.ac.nz/smarsland/PUBS/NN02.pdf
Hamker F.,H. (2001). Life-long learning Cell Structures - continuously learning without catastrophic interference. Neural Networks, 14:551-573 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11411637
+
* Hamker F.,H. (2001). Life-long learning Cell Structures - continuously learning without catastrophic interference. Neural Networks, 14:551-573 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11411637
ďalšia literatúra dohodou
+
* ďalšia literatúra dohodou
  
 
'''Požiadavky:''' dobrá znalosť angličtiny, absolvovanie predmetu Neurónové siete (http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Courses/ns.html) najneskôr v šk. roku 2010/11, motivovanosť a schopnosť samostatne pracovať, pravidelné konzultácie.
 
'''Požiadavky:''' dobrá znalosť angličtiny, absolvovanie predmetu Neurónové siete (http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Courses/ns.html) najneskôr v šk. roku 2010/11, motivovanosť a schopnosť samostatne pracovať, pravidelné konzultácie.

Latest revision as of 17:32, 30 September 2010

Rastúce samoorganizujúce sa siete

(Bachelor thesis specification, back to list of all topics)

Zadanie: Preštudujte literatúru a vyhotovte prehľadovú prácu na zadanú problematiku. Pre motivovaných: vyberte jednu z možných adaptácií rastúcich sietí a implementujte ju pre jednoduchú úlohu (bližšia špecifikácia dohodou).

Základná literatúra:

  • Kvasnička V., Beňušková., Pospíchal J., Farkaš I., Tiňo P. a Kráľ A. (1997). Úvod do teórie neurónových sietí Iris: Bratislava. - Kapitola 7
  • Marsland S. et al. (2002). A self-organising network that grows when required. Neural Networks, 15(8-9):1041-1058 - http://www-ist.massey.ac.nz/smarsland/PUBS/NN02.pdf
  • Hamker F.,H. (2001). Life-long learning Cell Structures - continuously learning without catastrophic interference. Neural Networks, 14:551-573 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11411637
  • ďalšia literatúra dohodou

Požiadavky: dobrá znalosť angličtiny, absolvovanie predmetu Neurónové siete (http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/Courses/ns.html) najneskôr v šk. roku 2010/11, motivovanosť a schopnosť samostatne pracovať, pravidelné konzultácie.