Prehľadová práca o CMS systéme Joomla

Joomla, ako predstaviteľ moderného open-source CMS (Content Management System) systému umožňuje rýchy vývoj a pohodlnú správu webového obsahu. Používa sa na tvorbu webov od jednoduchých osobných stránok až po komplexné webové aplikácie.

Bakalárska práca popisujúca tento systém by mala obsahovať definíciu základných pojmov Joomly, popis, porovnanie a príklady využitia základných komponentov a modulov, ako aj celkové zhodnotenie prínosov a nedostatkov vyplívajúcich z použitia pre rôzne typy webov ( malé statické stránky, firemné prezentácie, komunitné portály, firemné intranety, ...).

Od uchádzača sa očakáva znalosť jazykov HTML, CSS, a PHP.

Práca je už obsadená

Revision as of 06:49, 18 October 2008 by Klimo (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)