m
 
Line 9: Line 9:
 
'''Požiadavky:''' XHTML, PHP, MySQL (predmety Tvorba Webovských Aplikácií a  Moderný prístup k webdizajnu); ochota zorientovať sa v existujúcom kóde a dokončiť rozsiahly projekt; vzťah k hrám podobného typu;
 
'''Požiadavky:''' XHTML, PHP, MySQL (predmety Tvorba Webovských Aplikácií a  Moderný prístup k webdizajnu); ochota zorientovať sa v existujúcom kóde a dokončiť rozsiahly projekt; vzťah k hrám podobného typu;
  
'''Študent:''' Téma je zatiaľ voľná.
+
'''Študent:''' Andrej Mandli.

Latest revision as of 13:21, 5 October 2009

Online RPG hra v PHP a MySQL

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Michal Čertický

Implementácia podrobne pripraveného návrhu pre fantasy Role Playing Game bežiacu v jazyku PHP a na databáze MySQL. Hra bude po dokončení prístupná širokej verejnosti. Štruktúra aplikácie je vopred pripravená a jej časť je už implementovaná.

Požiadavky: XHTML, PHP, MySQL (predmety Tvorba Webovských Aplikácií a Moderný prístup k webdizajnu); ochota zorientovať sa v existujúcom kóde a dokončiť rozsiahly projekt; vzťah k hrám podobného typu;

Študent: Andrej Mandli.