Objektové panorámy pre rozšírenú realitu

Objektová panoráma ponúka možnosť zobraziť objekt vo fotorealistickej kvalite bez nutnosti modelovať objekt v 3D a nemá vysoké hardvérové požiadavky na zobrazovanie. Toto ju robí vhodnou technológiou pre zobrazovanie objektov na mobilných zariadeniach. V kombinácii s rozšírenou realitou - ktorá je tiež doma na mobilných zariadeniach - vzniká atraktívna platforma pre prezentáciu objektov, ktoré z rôznych dôvodov nie je možné vidieť v reáli. Cieľovými aplikáciami je prezentácia objektov kultúrneho dedičstva, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti, alebo výstavy umeleckých diel, ktoré sú fyzicky inde, než divák. Práca vytvorí za použitia dostupných knižníc pre rozšírenú realitu aplikáciu, ktorá bude zobrazovať takto spracované objekty na mobilných zariadeniach. Cieľovou platformou sú tablety a smartfóny so systémom Android alebo Windows ale aplikácia môže byť vyvíjaná aj ako HTML5.

Cieľom práce je vytvoriť funkčný systém pre zobrazovanie objektových panorám v prostredí rozšírenej reality. Pozícia pozorovateľa je určovaná na základe značiek v scéne a využíva existujúce knižnice. Na základe pozície potom systém zobrazuje objektovú panorámu (objekt nafotografovaný z rôznych uhlov) a dopĺňa ju do reálneho, kamerou snímaného, obrazu, čím vzniká rozšírená realita. Aplikácia beží na mobilnom zariadení (tablet resp. smartphone.)

Školiteľ témy: Matej Novotný