Nástroj pre algoritmickú kompozíciu

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť nástroj pre automatizované generovanie hudobných motívov. Študent sa oboznámi s metódami algoritmickej kompozície hudby a po konzultácii vyberie jednu alebo viacero metód, ktoré v nástroji implementuje. Výstup programu bude realizovaný v štandardnom formáte MIDI.

Literatúra: Nierhaus, G.: Algorithmic Composition - Paradigms of Automated Music Generation. Springer 2008. - ISBN 978-3-211-75539-6

(téma je obsadená)