Sémantický popisovač obrázkov

Informatik: Jednoduché webové rozhranie na manažment obrázkov, ich kategorizovanie a popisovanie. Napr. na obrázku je zobrazené červené auto -> popis: červená, červené auto, auto, dopravný prostriedok, ... Súčasťou by mal byť i jednoduchý vyhľadávač text -> obrázok.

Pedagóg: Vytvorenie kolekcie obrázkov ku základným detským podstatným menám. Rovnako i na každé písmenko slovenskej abecedy slovo, ktoré ním začína.


Zobrazovač predlôh písania písmen

Pedagóg: Vytvorenie predlôh písania písmen (tlačené paličkové, písané, veľké, malé) so súčasným zvukovým komentárom. Napr.: píšem písané M a hovorím "Malá myška preskočila cez jeden kopček, druhý kopček a tretí kopček." [pre fázu učenia]

Informatik: Jednoduchá aplikácia na vytváranie, manažment a prezeranie takýchto predlôh.


Živá abeceda

Pedagóg: Ku každému písmenku slovenskej abecedy vymyslieť minipríbeh a dotvoriť ho obrázkom alebo animáciou. [pre fázu učenia]

Informatik: Jednoduchá aplikácia na vytváranie, manažment a prezeranie takýchto predlôh.


Abecedná adventura

Informatik: Hra s písmenkami. Napr. za splnenie úlohy sa získa písmenko. Zo získaných písmeniek sa zloží "tajná" veta. Bolo by dobré, keby si učiteľ mohol zvoliť akú tajnú vetu má dieťa poskladať. Navigácia by bola cez mapu (vymysleného) sveta. Úlohy by boli výlučne klikacie, skladacie, ťahacie, nadídenie myšou (mouseover), .... Najlepšie cez web. Hojne by sa využívalo onclick. Alebo klikacie HTML mapy. So zvukom by to bolo tiež zaujímavé, existuje na to utilitka (JS+Flash) SoundManager 2.

Pedagóg: Vymyslenie a vytvorenie jednoduchých "dobrodružných" aktivít. [pre fázu upevňovania a testovania poznatkov]


Text nadpisu

Revision as of 11:15, 17 September 2008 by Nagy (Talk | contribs)