Nadstavba PhysX o riešenie výpočtu odporu vzduchu telesa

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)


Cieľom práce je vo forme knižnice naprogramovať doplnok fyzikálneho enginu PhysX o výpočet odporu vzduchu telesa, ktorý tu chýba. T.j. zo vstupu v podobe reprezentácie telesa chceme získať množinu všetkých čiastkových síl súhrnne reprezentujúcich odpor vzduchu. Riešenie by malo byť podľa možností čo najvšeobecnejšie.

Potrebné znalosti: C++, OpenGL/Direct3D, troška fyziky

Revision as of 18:20, 10 November 2011 by Branislav (Talk | contribs) (Created page with "= Nadstavba PhysX o riešenie výpočtu odporu vzduchu telesa = <small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</smal…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)