m
Line 4: Line 4:
  
 
Cieľom práce je vytvoriť grafickú aplikáciu - simulátor procesora 8080 (alebo vyšších typov). Riešenie má byť modulárne a rozširovateľné - išlo by vlastne o virtuálnu stavebnicu, ktorá by umožnila zostavovanie zložitejších konfigurácií (sériový, paralelný výstupný port, krokový motor, sada LED diód a podobne). Simulátor má byť zameraný na použitie vo výučbe na stredných odborných školách. Práca môže pokračovať aj ako diplomovka.
 
Cieľom práce je vytvoriť grafickú aplikáciu - simulátor procesora 8080 (alebo vyšších typov). Riešenie má byť modulárne a rozširovateľné - išlo by vlastne o virtuálnu stavebnicu, ktorá by umožnila zostavovanie zložitejších konfigurácií (sériový, paralelný výstupný port, krokový motor, sada LED diód a podobne). Simulátor má byť zameraný na použitie vo výučbe na stredných odborných školách. Práca môže pokračovať aj ako diplomovka.
 +
 +
<small>[[Topics for Bachelor Theses|naspäť na zoznam bakalárskych prác]]</small>

Revision as of 10:34, 19 September 2008

Modulárny simulátor mikroprocesora 8080 a základných periférií na edukačné účely

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Cieľom práce je vytvoriť grafickú aplikáciu - simulátor procesora 8080 (alebo vyšších typov). Riešenie má byť modulárne a rozširovateľné - išlo by vlastne o virtuálnu stavebnicu, ktorá by umožnila zostavovanie zložitejších konfigurácií (sériový, paralelný výstupný port, krokový motor, sada LED diód a podobne). Simulátor má byť zameraný na použitie vo výučbe na stredných odborných školách. Práca môže pokračovať aj ako diplomovka.

naspäť na zoznam bakalárskych prác