Mikromanažment v RTS pomocou neurálneho agenta

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Viliam Dillinger

Zadanie: Implementujte neurónovú sieť (multi layer perceptron) do API pre interakciu s hrou Starcraft (BWAPI), natrénujte danú sieť na mikromanažment vybraných bojových jednotiek, navrhnite a vykonajte testy pre porovnanie rôznych architektúr danej siete.

Literatúra:

Požiadavky: programovanie v C++, znalosť hry Starcraft, schopnosť (relatívne) samostatnej práce, pravidelné konzultácie (každý týždeň).